Skip to content

Vi stöder Hand in Hand

juli 11th, 2015

daniel@ullmarkconsulting.se

Ullmark Consulting stöder stolt Hand in Hand.

hand in hand 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. Vår vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Vår affärsmodell är effektiv och framgångsrik och bygger på att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva, dvs. hjälp till självhjälp. Det gör vi genom att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap och sedan – ibland genom att länka dem till mikrolån – hjälpa dem att starta ett eget företag. Tack vare företaget kan kvinnorna öka familjens inkomst väsentligt vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, bo bättre samt ha råd att köpa livsnödvändiga mediciner om nödvändigt. Dessutom har föräldrarna råd att låta sina barn gå i skolan.

Hand in Hands arbete har hittills resulterat i att över 1,3 miljoner företag och fler än 1,9 miljoner jobb har skapats i våra verksamhetsländer (Indien, Afghanistan och Östafrika) – det innebär att drygt 10 miljoner människor har fått bättre livsvillkor!

hand in hand 2015

Våren som gått – rådgivare och lösningsarkitekt inom federering, pki och workplace

juni 24th, 2014

daniel@ullmarkconsulting.se

Under våren har Ullmark Consulting haft förmånen att hjälpa våra kunder med många intressanta uppdrag, dessa har präglats av verksamhetsnära arbete i kombination med ny teknik. Ett axplock av uppdrag som levererats under våren 2014:

 • Analys och framtagande av plan för verksamheter som inte kan använda standardiserad infrastrukturtjänst med fokus på workplace
 • Lösningsarkitekt vid utvärdering av ny lösning för fjärranslutning
 • Rådgivning vid inköp av certifikathantering (PKI) som tjänst
 • Utveckling av ny IT-tjänst för federering – möjliggör att affärspartners får säker tillgång till relevant information och ger medarbetare enklare åtkomst till  (SSO) till molntjänster

Ett stort tack till alla kunder för ett ömsesidigt utvecklande första halvår!

 

 

 

Rapportering från Gartner Catalyst Conference 2013 San Diego

juni 12th, 2013

daniel@ullmarkconsulting.se

29 juli – 1 augusti 2013 genomförs den omtyckta Gartner Catalyst Conference i San Diego.

Daniel Ullmark kommer vara på plats för att ta del av den senaste forskningen och best practices inom säkerhet, mobilitet, BYOD, big data och cloud.

Följ gärna Daniels rapportering direkt från San Diego,  twitter @danielullmark

Gartner Catalyst är den enda konferensen som kombinerar ett tekniskt djup med ett strategisk synsätt inom de områden som kan bidra till att utveckla innovation och effektiviserva operations.
Deltagare får möjlighet att i enrum med Garterns främsta experter disskutera strategi, roadmap och genomförande för att få ut maximal effekt av sina investeringar. Allt för att IT ska vara en katalysator som bidrar till företagsutveckling.

Ett axplock av intressanta sessioner:

Developing a Cloud Adoption Strategy and Maturity Plan

Five Practical Steps to Securing Data in the Public Cloud

Windows, Web, Mobile and BYOD: Controlling the Chaos

How to Create a Mobile Strategy

För mer information om Gartner Catalyst Conference 2013, besök: http://www.gartner.com/technology/summits/na/catalyst/

Ullmark Consulting erhåller ledande informationssäkerhetscertifiering

december 21st, 2012

daniel@ullmarkconsulting.se

Daniel Ullmark har erhållit certifieringen, CISSP – Certified Information Systems Security Professional –  den mest erkända oberoende internationella certifieringen för specialister inom informationssäkerhet.
CISSP var den första certifieringen att uppfylla kraven enligt ISO/IEC Standard 17024.

Vad krävs för att bli CISSP-certifierad?

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet
 • Få godkänt betyg i CISSP-examinationen
 • Förbinda dig att följa CISSPs etiska regler

Vad ingår i certifieringen?

Följande områden omfattas av certifieringen:

 • Ledning och styrning av säkerhet
 • Säkerhetsarkitekturer och modeller
 • Åtkomstkontrollsystem och metoder
 • Säkerhet inom systemutveckling
 • Driftsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptologi
 • Nätverkssäkerhet, inklusive datakommunikation, Internet
 • Kontinuitetsplanering
 • Lagstiftning, etik och IT-brottsutredning

Mer information: https://www.isc2.org/cissp/default.aspx

 

 

 

Microsoft lanserar Private Cloud resurscenter för IT-arkitekter

oktober 6th, 2011

daniel@ullmarkconsulting.se

Microsoft lanserar ”Private Cloud” resurscenter: TechNet Private Cloud Solution Hub

Här finns först och främst teknisk information som riktar sig till IT-arkitekter och personer med hög teknisk kompetens.
För mer generell information (icke-teknisk) om Microsoft Private Cloud, besök: microsoft.com/privatecloud

Det finns säkert många som undrar vad ett private cloud egentligen är, wikipedia definerar det så här: ”Private cloud is infrastructure operated solely for a single organization, whether managed internally or by a third-party and hosted internally or externally”

Microsoft definierar private cloud så här: ”The Microsoft private cloud is the implementation of cloud services on resources dedicated to your organization, whether they exist on your premises or your customers’premises. This infrastructure-as-a-service (IaaS) approach is powered by a set of pooled resources and automation and management tools built on Windows Server 2008 R2, Hyper-V virtualization, Microsoft System Center, and other products. With a private cloud model, you can offer customers the self-service, scalability, and elasticity of a cloud infrastructure with the additional control and customization made possible through dedicated resources”

Ett private cloud som följer Microsoft´s referensmodell är väl förberedd för en samexistens med molntjänster (Office365, Azure)  som levereras från Microsofts datacenter.