Skip to content

Vi stöder Hand in Hand

juli 11th, 2015

daniel@ullmarkconsulting.se

Ullmark Consulting stöder stolt Hand in Hand.

hand in hand 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom utbildning och företagande. Vår vision är att skapa 10 miljoner jobb och på så sätt medverka till att utrota världsfattigdomen. Vår affärsmodell är effektiv och framgångsrik och bygger på att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva, dvs. hjälp till självhjälp. Det gör vi genom att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap och sedan – ibland genom att länka dem till mikrolån – hjälpa dem att starta ett eget företag. Tack vare företaget kan kvinnorna öka familjens inkomst väsentligt vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, bo bättre samt ha råd att köpa livsnödvändiga mediciner om nödvändigt. Dessutom har föräldrarna råd att låta sina barn gå i skolan.

Hand in Hands arbete har hittills resulterat i att över 1,3 miljoner företag och fler än 1,9 miljoner jobb har skapats i våra verksamhetsländer (Indien, Afghanistan och Östafrika) – det innebär att drygt 10 miljoner människor har fått bättre livsvillkor!

hand in hand 2015

Comments are closed.