Skip to content
SMART Goals

Projektledare börnoterat byggföretag

Teknisk projektledare med ansvar för övertagande av infrastukturtjänster.

Nulägesanalys av tjänstedokumentation, processer (change, incident, m.fl.), avtal m.m.
Identifiering av avtal. Framtagande av tjänstebeskrivning, intervjuer med leverantörer och avlämnande organisation.
GAP-analys. Överlåtelse av avtal och ägandeskap av tjänst. Rådgivare till service manager och infrastrukturchef.