Skip to content
pussel

IT-arkitekt statlig myndighet

Införande av ny Microsoftbaserad infrastruktur som nyttjas av samtliga medarbetare. Ullmark Consulting levererade IT-arkitekt med huvudansvar för arkitekturen i hela plattformen, samt integration med befintliga mål- och säkerhetssystem. Säkerhetsgranskning och driftsättning av en klient- och serverplattform som reducerar myndighetens kostnader samt främjar ett mobilt arbetssätt.