Skip to content

Ullmark Consulting erhåller ledande informationssäkerhetscertifiering

december 21st, 2012

daniel@ullmarkconsulting.se

Daniel Ullmark har erhållit certifieringen, CISSP – Certified Information Systems Security Professional –  den mest erkända oberoende internationella certifieringen för specialister inom informationssäkerhet.
CISSP var den första certifieringen att uppfylla kraven enligt ISO/IEC Standard 17024.

Vad krävs för att bli CISSP-certifierad?

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhet
 • Få godkänt betyg i CISSP-examinationen
 • Förbinda dig att följa CISSPs etiska regler

Vad ingår i certifieringen?

Följande områden omfattas av certifieringen:

 • Ledning och styrning av säkerhet
 • Säkerhetsarkitekturer och modeller
 • Åtkomstkontrollsystem och metoder
 • Säkerhet inom systemutveckling
 • Driftsäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Kryptologi
 • Nätverkssäkerhet, inklusive datakommunikation, Internet
 • Kontinuitetsplanering
 • Lagstiftning, etik och IT-brottsutredning

Mer information: https://www.isc2.org/cissp/default.aspx

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS